Hoppa till innehåll

Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Kommunen samverkar med flera aktörer bland annat medborgare, näringsliv, civilsamhälle och polis. Arbetet handlar i först hand om riktade insatser i syfte att förebygga brottslighet och inte till generella välfärdsinsatser eller brottsbekämpning.

Grannsamverkan

Grannsamverkan handlar främst om att grannar genom samverkan i nätverk kan hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Kommunen stödjer grannsamverkan genom att bistå med kunskap och material.

Kamerabevakning

Kommunen bedriver kamerabevakning på en del kommunala fastigheter. Syftet med övervakningen är att förebygga brott och olyckor, minska skadegörelse och upptäcka bränder. Läs mer om kamerabevakningen på länken till höger.

Lokala brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) fungerar som ett nätverk bestående av representanter från kommunen (både politiker som tjänstemän), andra myndigheter och organisationer verksamma inom Vellinge kommun. Du hittar mer information och rådets protokoll på länken till höger.

Våldsbejakande extremism

Vellinge ska vara utan inslag av våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och andra inslag som kan skada trygga mellanmänskliga relationer. Kommunen har för detta ändamål tagit fram en handlingsplan som du kan hitta under relaterade dokument nedan.

Senast uppdaterad:
30 april, 2019