Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du de vanliga frågorna och svaren runt genomförandet av folkomröstningen.

Vilken är frågan?

Frågan på valsedlarna är: ”Ska naturum och konsthall vara kvar i kommunens regi på Falsterbo Strandbad, med fortsatt utveckling av verksamheterna?”

Hur kan jag rösta?

Du kommer att få ett röstkort med posten senast den 26 maj.

Du kommer att kunna förtidsrösta 27 maj-4 juni i två lokaler, en i Vellinge och en i Skanör/Falsterbo. Ambulerande röstmottagning kommer även att erbjudas med en mobil lösning på olika plats i kommunen, tid och plats får du på sidan Folkomröstning

Du kommer också att kunna rösta på valdagen i sju olika lokaler i kommunen, en i Falsterbo, en i Skanör, en i Ljunghusen, två i Höllviken och två i Vellinge. Det kommer stå på ditt röstkort var du kan rösta. Tiden för röstning är kl. 8-20 den 6 juni.

Vem får rösta Folkomröstningen?

Jag har inte fått mitt röstkort, vad gör jag?

Om du inte har fått ditt röstkort och inte vet var du kan rösta den 6 juni, kontakta valkansliet enligt följande:

Fredag 4 juni e-post till val@vellinge.se eller ring 040-42 50 00 mellan kl 8:00 - 15:30
Lördag 5 juni e-post till val@vellinge.se
Söndag 6 juni e-post till val@vellinge.se eller ring 040-42 52 28

Jag bor i utlandet eller på annat ort i Sverige, men är folkbokförd i Vellinge, kan jag rösta då?

Nej.

Det brukar man inte kunna göra vid kommunala folkomröstningar eftersom man saknar det nätverket man brukar ha vid allmänna val. Kommunfullmäktige har beslutat att genomförandet inte ska hantera de personer som är folkbokförda i kommunen och som har en särskild postadress i utlandet.

Kan jag rösta digitalt?

Nej.

Anledningen till att du inte kan rösta på annat sätt än i en röstlokal i Sverige är att röstning via internet i nuläget inte bedöms som tillräckligt säkert, varken utifrån tekniskt perspektiv eller utifrån möjligheten att säkerställa valhemligheten. En grundläggande förutsättning i en demokrati är att valen ska vara fria och hemliga, alltså att ingen ska se hur just du röstar. Det går inte att veta om du får några påtryckningar att rösta på ett visst sätt om du gör det på distans.

Var kan jag rösta?

På valdagen kan du rösta på olika platser i Vellinge kommun. I Falsterbo, Skanör, Ljunghusen, Vellinge och Höllviken. Det kommer stå på ditt röstkort var du kan rösta. Tiden för röstning är den 6 juni kl. 8-20.

Du kommer att kunna förtidsrösta 27 maj-4 juni i två lokaler, en i Vellinge och en i Skanör/Falsterbo. Ambulerande röstmottagning kommer även att erbjudas med en mobil lösning på olika ställen i kommunen, tid och plats får du på sidan Folkomröstning

Vad behöver jag ta med mig till röstningen?

Ta med id-handling och röstkort när du röstar. Om du inte har någon id-handling kan du be någon du känner att intyga din identitet. Den person som intygar måste visa sin id-handling.

Kan jag rösta via bud?

Under folkomröstningen går det bra att använda sig av så kallad budröstning. Röstberättigade i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter med andra personer uppmanas att budrösta.

Som bud godkänns närstående, anhöriga, anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt, vårdare eller motsvarande. Vid denna folkomröstning innebär det att till exempel granne, familj, hemtjänstpersonal, personal på äldreboende med mera är godkänt bud. För att rösta med bud behöver du även ett vittne. Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Budröst kan avläggas såväl under förtidsröstningen som under omröstningsdagen. Material för budröstning kommer att finnas i förtidsröstningslokalerna under röstmottagning och på kommunhuset två veckor före omröstningsdagen, samt i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen. Du kan beställa material från Vellinge Direkt 040-42 50 00 vellinge.direkt@vellinge.se

Hur får jag min röstsedel?

Du kommer att få din röstsedel i röstningslokalen. Det kommer att finnas tre röstsedlar, en för JA, en för NEJ och en BLANK.

Vad betyder det att folkomröstningen är rådgivande?

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Det betyder att efter resultatet av folkomröstningen är fastställt, kommer kommunfullmäktige att ta ställning i frågan. Kommunfullmäktige kan välja att följa folkomröstningens resultat, men behöver inte göra det.

När presenteras resultatet från folkomröstningen?

Vellinge kommun har fyra dagar efter röstningen för att kunna slutföra rösträkningen. Kvällen den 6 juni kommer ett preliminärt resultat att presenteras på vellinge.se

När kommer mitt röstkort?

Röstkortet kommer att skickas till de röstberättigade senast den 26 maj. Väljaren behöver ha med sitt röstkort för att få rösta.

Kommunen kommer att erbjuda möjlighet att få ett så kallat dubblettröstkort i röstningslokaler för förtidsröstning. Om en väljare inte har med sitt röstkort kan dubblettröstkort skrivas ut i vissa röstningslokaler för förtidsröstning. Om möjligheten saknas kan röstmottagarna ringa valkansliet och be dem skriva ut ett dubblettröstkort, som sedan skickas via post till folkbokföringsadressen eller hämtas senare i röstningslokalen.

Vad gör jag om jag röstat men sedan ångrar mig?

Du har ingen möjlighet att ångra din förtidsröst. Kommunfullmäktige har beslutat om att ångerröstning inte kommer att tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.

Vilken är bakgrunden till att genomförs en folkomröstning?

I samband med budget beslutade kommunfullmäktige den 7 november att ändra inriktning för verksamheten på Falsterbo Strandbad. Den kommunala verksamheten, naturum och konsthall, avvecklades vid årsskiftet. Delar av utställningen och aktiviteter på naturum kommer att flytta ut till andra platser och kompletteras med en satsning på att sprida kunskap om naturen och miljön. Under våren 2021 öppnar ett konstfotomuseum och en restaurang på Falsterbo Strandbad.

I december 2020 lämnades en namninsamling för en folkomröstning, ett så kallat folkinitiativ, in till Vellinge kommun. Antalet godkända namnunderskrifter överskred de 10 procent (cirka 2800) av röstberättigade i kommunen. Därmed uppfylldes kraven för att väcka ärendet i kommunfullmäktige.

Den 1 mars beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning ska genomföras den 6 juni 2021.

Publicerad:
9 mars, 2021