Att jobba i offentlig sektor

Vellinge kommun är en politiskt styrd organisation och en viktig del i det demokratiska samhälle vi lever i. Vår gemensamma uppgift är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till de som bor, verkar i och besöker Vellinge kommun. Hur vi gör detta beror såklart på vad vi jobbar med och vilken roll vi har.

Meningsfulla och viktiga arbeten

Till skillnad från i näringslivet arbetar vi i kommunen med många av livets grundläggande behov. Allt från vägar, vatten, avlopp, miljö, förskolor och skolor till sånt vi alla hoppas vi inte ska behöva så tidigt i livet som äldrevård och omsorg. Det är meningsfulla arbeten som verkligen gör skillnad och avgörande betydelse för människors liv och leverne.

Som medarbetare hos oss får du vara med och bygga samhället och få en hel kommun att fungera.

Våra bästa ambassadörer är våra medarbetare som rekommenderar oss som en bra arbetsgivare. Vellinge kommuns mål är att du ska trivas och känna en lust att berätta detta för andra. Det är viktigt att se, lyssna på och förstå individen. Du ska känna förtroende för din arbetsgivare.

Publicerad:
1 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
12 april, 2019