Qualis kvalitetssäkring

Rektorn eller förskolechefens uppdrag är att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet. Vellinge kommun arbetar med Qualis för att säkerställa sin utbildningskvalitet.

Vellinge kommun använder verktyget Qualis för att kvalitetssäkra alla skolformer som finns i kommunen. Verktyget består av enkäter till barn, elever, personal och föräldrar. Förutom det granskas alla skolor och förskolor vart tredje år av Qualis.

Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
19 juni, 2019