Hoppa till innehåll

Åtgärder inom förskola och grundskola med anledning av coronavirus

Den 29 september upphörde många av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19.

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Vellinge kommuns förskolor och skolor kommer därför fortsätta att vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för spridning av covid-19 även när restriktionerna av olika slag försvinner. Det innebär bland annat att föräldramöten kommer fortsätta hållas digitalt under hösten. Hämtning och lämning av barn kommer tillsvidare att ske utomhus. Föräldrabesök sker efter överenskommelse med förskolan eller skolan.
Det förebyggande arbete mot smitta som pågått i skolan under pandemin bör också fortsätta i den utsträckning som skolan anser vara rimligt.
För personer som inte är fullvaccinerade kvarstår Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd. Det är dock personens eget ansvar och skolan har därför inget ansvar för att anpassa verksamheten för ovaccinerade personer.

Allmänna råd som kvarstår


Enligt Folkhälsomyndigheten ska bred testning tillsammans med smittspårning tillämpas vid fall av covid-19 i skolan. I normalfallet kan symtomfria elever vara i skolan i väntan på provsvar.
Vid utbrott av covid-19 ska skolan vidta åtgärder som är proportionerliga i sammanhanget.
Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

Vid fall då skolan drabbas av stora utbrott av covid-19 kan skolan besluta att begränsa sin verksamhet och att även elever utan symptom stannar hemma. Detta beslut tas i samråd med smittskyddsläkare.

Alla barn i åldersgruppen 12 – 15 år erbjuds vaccinering mot Covid-19. Vaccineringen är givetvis frivillig.
Vi hoppas att vi gradvis under hösten kan ändra på de restriktioner som tillämpats för förskolor och skolor i Vellinge kommun.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha kontakt så kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola. Du kan också kontakta oss på utbildningsavdelningen centralt. Du når oss via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00

Publicerad:
3 november, 2020