Hoppa till innehåll

Resor och skolskjuts

Elever i grundskolan som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. På den här sidan kan du läsa om vilka avståndsregler och skolskjutsområden som gäller. Här finns också viktig information för elever som åker skolbuss varje dag.

Självservice

Informationen på den här sidan gäller elever i grundskolan.

Läs vad som gäller för elever på gymnasiet

Vem har rätt till skolskjuts?

Om du har rätt till skolskjuts beror i första hand på hur långt du har till skolan och hur gammal du är. Fullständig information finns i kommunens skolskjutsreglemente. Vilket skolskjutsområde du tillhör är också viktigt i sammanhanget. Vellinge kommun delas in i fyra skolskjutsområden:

Årskurs Avståndskrav
Förskoleklass 3 kilometer
Årskurs 1-3 3 kilometer
Årskurs 4-6 4 kilometer
Årskurs 7-9 5 kilometer

Avstånden räknas efter närmsta gång- och cykelväg.

Avståndet mellan hemmet och skolbussens hållplats får vara längst 1,5 kilometer. Detta gäller för alla åldrar.

Så här tillämpas reglerna:

  1. Elev har rätt till skolskjuts till anvisad kommunal närskola om avståndskravet, enligt tabellen, uppfylls.
  2. Om elev uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts även till annan skola inom skolskjutsområdet – om också den skolan ligger så långt bort från ditt hem att avståndskravet uppfylls.
  3. Om du inte uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts till annan vald skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls för den skolan. Dessutom måste det finnas lediga platser på fastställda bussturer.
  4. Skolskjuts erbjuds mellan hemmet och skolan, med andra ord inte mellan fritidshemmet och hemmet.

Vellinge kommun beviljar inte skolskjuts till elever som går i en grundskola i en annan kommun.

Andra skäl att erbjudas skolskjuts

Kommunen kan också erbjuda skolskjuts om en elev har en funktionsnedsättning, eller om trafiksituationen för en elev är osäker. Prata med skolan för mer information.

Ansökan ska göras inför varje läsår

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje läsår och genomförs i kommunens e-tjänst. Senast den 25 juni ska ansökan om skolskjuts för läsår 2024/2025 lämnas in för att vara säker på att få besked innan skolstart.
Ansökan om skolskjuts kan göras under perioden maj- september.

Ansök om skolskjuts till grundskola

Tillfällig skolskjuts

Vellinge kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever inskrivna i Vellinge kommuns verksamheter. Försäkringsinformation finns på Vellinge kommuns hemsida.
Olycksfallsförsäkring

Elev som råkat ut för ett olycksfall och omfattas av denna försäkring kan ha rätt till ersättning för resekostnader med taxi.
Om du som elev tillfälligt skadat dig utanför skoltid kan du undersöka vilken ersättning din privata försäkring kan erbjuda.
Skolskjuts för elever i grundskolan — Vellinge kommun

Vid eventuellt behov av taxiresor till och från skola är det vårdnadshavare som ansvarar för att göra anmälan och ersättningsanspråk till försäkringsbolag. När anmälan är genomförd och godkänd kontaktar vårdnadshavaren skolans administration.
För elev som är inskriven i en annan kommuns verksamhet eller i en fristående verksamhet utanför Vellinge kommun är det den kommunens/fristående verksamhets försäkring som gäller.

Kontakt med skolbussen

Skolbussarna i Vellinge kommun sköts av Bergkvarabuss AB, som nås på telefon 040-53 53 00.

För mer information om skolbussarna kan du även vända dig till administrationen på elevens skola.

Om bussen inte kommer

Skolbussen kan utebli på grund av väder, kö, olycka eller tekniska problem. Vid dessa tillfällen gäller 15 minuters-regeln. Regeln innebär att eleven ska vänta 15 minuter extra efter avgångstid vid sin hållplats. Har bussen fortfarande inte kommit ska eleven gå hem. När eleven är hemkommen ska han eller hon direkt kontakta skolan.

Vid extremt oväder informerar kommunen om eventuellt inställda skolbussar på Vellinge.se och Vklass.

Säkerhet

Det ställs krav på säkerhet för skoltransporterna som erbjuds i kommunen. Chaufförerna har relevant utbildning och bussarna har alkolås och säkerhetsbälten på alla platser. Chauffören kan tillhandahålla en bilbarnkudde på begäran. Utrymningsövning utförs årligen.

Alla hållplatser för skolskjuts är besiktigade och godkända av kommunen.

Senast uppdaterad:
16 april 2024 13:53