Hoppa till innehåll

Resor och skolskjuts

Undersök om ditt barn har rätt till skolskjuts i Vellinge kommun. Ta även del av viktig information om vad som gäller de elever som tar skolbussen varje dag.

Självservice

Vellinge kommun delas in i tre skolskjutsområden:

Årskurs Avståndskrav
Förskoleklass 3 kilometer
Årskurs 1-3 3 kilometer
Årskurs 4-6 4 kilometer
Årskurs 7-9 5 kilometer

Avstånden räknas efter närmsta gång- och cykelväg.

Avståndet mellan hemmet och skolbussens hållplats får vara längst 1,5 kilometer. Detta gäller för alla åldrar.

Elever med rätt till skolskjuts

  1. Elev har rätt till skolskjuts till anvisad kommunal närskola om avståndskravet, enligt tabellen, uppfylls.
  2. Om elev uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts även till annan skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls.
  3. Om elev inte uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts till annan vald skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls och lediga platser finns på fastställda bussturer.
  4. Skolskjuts erbjuds mellan hemmet och skolan, med andra ord inte mellan fritidshemmet och hemmet.

Ansökan ska göras inför varje läsår

Ansökan om skolskjuts görs hos kommunens e-tjänst och ska göras inför varje nytt läsår.

Tillfällig skolskjuts

Elever som på grund av tillfälligt funktionshinder har behov av skolskjuts, ska vända sig till respektive skola.

Kontakt med skolbussen

Skolbussarna i Vellinge kommun sköts av BK Buss AB.

Kontaktperson - Dan Persson, 040-86 360

För mer information om skolbussarna kan ni även vända er till elevens skola.

Busshållplatser

Om ni är nyinflyttade och har barn med rätt till skolskjuts ber vi er kontakta skolan för mer information och närmsta hållplats för er.

Alla hållplatser för skolskjuts är besiktigade och godkända av kommunen.

Om bussen inte kommer

Skolbussen kan utebli på grund av väder, kö, olycka eller tekniska problem. Vid dessa tillfällen gäller 15 minutersregeln. Regeln innebär att eleven väntar 15 minuter extra efter avgångstid vid sin hållplats. Har bussen fortfarande inte kommit ska eleven gå hem. När eleven är hemkommen ska han eller hon direkt kontakta skolan.

Vid extremt oväder informerar Radio Malmöhus och vellinge.se om eventuellt inställda skolbussar.

Säkerhet

Det ställs krav på säkerhet för den skoltransport som erbjuds i kommunen. Utbildade chaufförer, alkolås, säkerhetsbälten på alla platser och utrymningsövning utförs årligen.

Publicerad:
2 juli, 2018