Årets företagare

Med priset Årets företagare vill Vellinge kommun uppmuntra och uppmärksamma kommuninvånare som startar och driver företag. Priset inrättades 2018 och delas ut årligen. Det är värt 10 000 kronor.

Nominera till Årets företagare 2019

Välkommen att nominera en företagare som du tycker bör få utmärkelsen. Du som nominerar ska bo och/eller verka i Vellinge kommun. Den du nominerar ska driva sitt företag och bo i Vellinge kommun. Pristagaren utses av kommunstyrelsens arbetsutskott med nedanstående kriterier som riktmärke.

Priset delas ut under Näringslivs- och idrottsgalan som i år äger rum den 9 maj.

Vi vill ha in din nominering via länken nedan senast den 8 mars 2019.

Nominera ditt bidrag här.

Kriterier

Äga och driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att denne är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas. Företagaren ska vara boende och verksam i kommunen.

Ledare och förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet och innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet och tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Miljömedvetenhet
Företaget ska visa prov på ett hållbarhetsfokus och en strävan att långsiktigt har detta fokus.

Publicerad:
22 november, 2018
Senast uppdaterad:
7 maj, 2019