Hoppa till innehåll

SundsUF SpeedPitch 16 februari

Sunds UF:s Speedpitch är ett nytt koncept där elever i årskurs 2 på ekonomiprogrammet får möjlighet att smygstarta arbetet med sitt UF- företagande redan på våren och SpeedPitcha sina affärsidéer inför en panel. Syftet med SpeedPitchen är att eleverna i ett tidigt stadium ska få möjlighet till feedback på sina potentiella affärsidéer från en expertpanel. Framtidens entreprenörer på Sundsgymnasiet behöver nu er från det lokala näringslivet, så anmäl er till Speedpitchen idag!

Eleverna går i årskurs 2 på ekonomiprogrammet och förbereds inför sitt UF-företagande i årskurs 3.
Expertpanelen består av deltagare från bland annat näringslivet och kommunen.

Eleverna kommer i grupper under en mycket kort period att ta fram ca 3 olika affärsidéer. Affärsidéerna ska alla uppfylla de tre nyckelorden: kreativitet, hållbarhet och lönsamhet. Eleverna ska också förbereda en högst 1 minut lång SpeedPitch till varje affärsidé som de sedan presenterar inför expertpanelen.

Efter varje SpeedPitch får eleverna väldigt enkel respons:

  • - Varje panelmedlem har en grön och en röd skylt.

  • - Tycker man att affärsidén är bra visar man den gröna skylten,

    tycker man att affärsidén behöver mer jobb eller inte följer de tre

    nyckelorden så visar man den röda.

  • - Det finns också lite tid (ca en minut) för kort feedback.

  • - När en grupp haft sin korta SpeedPitch och feedback kommer

    nästa grupp in och håller sin korta SpeedPitch och så rullar det på tills alla grupper har SpeedPitchat ca. 3 gånger var.

När?

16 februari 2021, kl 14:30 – 16:30.

Var?*

Digitalt - länk skickas ut efter anmälan.

Kontakt

Vill du delta i SpeedPitchens expertpanel, mejla Philip Allgoth: philip.allgoth@vellinge.se

* På grund av rådande Coronapandemi finns det risk för att vi inte kan genomföra SpeedPitchen som planerat på skolan. I sådant fall genomförs SpeedPitchen digitalt, där expertpanelen deltar på distans.

Senast uppdaterad:
15 februari, 2021