Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Anslagsbevis

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset. Här når du alla Kallelser och protokoll.

Organ Datum Anslagsbevis Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats av protokollet Anslagit av

Omsorgsnämndens sociala utskott 2018-09-18 Omsorgsnämndens sociala utskott (PDF-dokument, 107 kB) 2018-09-20 2018-10-12 Kommunhuset

Julia Blomdahl

Kommunstyrelsen 2019-09-18 Kommunstyrelsen 2018-09-18 (PDF-dokument, 103 kB) 2018-09-26 2018-10-18 Kommunhuset Lena Ek
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-24 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-24 (PDF-dokument, 105 kB) 2018-10-01 2018-10-23 Kommunhuset A-M Kemvik
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-09-25 Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-09-25 (PDF-dokument, 103 kB) 2018-09-28 2018-10-23 Kommunhuset Julia Blomdahl
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-04 Miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-04 (PDF-dokument, 125 kB) 2018-10-10 2018-11-01 Kommunhuset
Utbildningsnämnden 2018-10-08 Utbildningsnämnden 2018-10-08 (PDF-dokument, 97 kB) 2018-10-11 2018-11-02 Kommunhuset A-M Kemvik
NGM arbetsutskott 2018-10-09 Ngm au 2018-10-09 (PDF-dokument, 203 kB) 2018-10-15 2018-11-06 Kommunhuset Eva Malmberg
Kommunfullmäktige 2018-10-03 Kommunfullmäktige 2018-10-03 (PDF-dokument, 97 kB) 2018-10-15 2018-11-06 Kommunhuset Lena Ek
Omsorgsnämnden 2018-10-09 Omsorgsnämnden 2018-10-09 (PDF-dokument, 104 kB) 2018-10-17 2018-11-08 Kommunhuset Christoffer Jönsson

Kungörelser

Organ Datum Kungörelse
Kommunfullmäktige 2018-10-17 Kommunfullmäktige 2018-10-17 (PDF-dokument, 139 kB)