Nu handläggs alla bygglovsärenden digitalt

Från och med den 1 januari 2018 handläggs alla ärenden om bygglov, förhandsbesked och anmälan digitalt.

verktyg

Det innebär att bästa sättet att ansöka om lov är genom att använda kommunens
e-tjänst. Det går även bra att mejla sin ansökan till vellinge.kommun@vellinge.se med bilagor i exempelvis PDF- och JPG-format.

Vellinge kommun kommer även i fortsättningen att ta emot ansökningar i pappersform, både via post och genom direktinlämning till kommunhuset. Om du väljer att lämna din ansökan i pappersform kommer bygglovsavdelningen endast kunna ta emot dessa i enkelsidiga i A4- och A3-format och endast ett exemplar av varje handling.