Naturvärden ska lyftas i Skanörs stadspark

Vellinge kommun har fått ett så kallat LONA-bidrag från Länsstyrelsen om 140 000 kronor. LONA står för lokal naturvård och pengarna ska användas bland annat till en inventering av parkens naturvärden och ekosystemtjänster.

Pengarna ska också finansiera framtagande av informationsskyltar som beskriver parkens kultur- och naturvärden. Även en skötselplan ska tas fram.

- Skanörs stadspark har både en spännande historia och värdefull natur. För att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata och utveckla de värden som finns i parken behöver vi först och främst ta reda på vilka djur och växter som finns här idag. Vi vill också veta hur parken används och upplevs av besökare, säger Maja Jonholm, miljöstrateg på Vellinge kommun.

Projektet beräknas vara klart i december 2019.

På bilden syns det gamla korsvirkeshuset Per i Vången som ligger i Skanörs stadspark.