Miljömål om biogas satt till 2020 uppnås och överträffas redan nu

Ett av miljömålen för 2020 är att 80 procent av de fastigheter som tidigare värmts upp med naturgas ska gå över till biogas. Nu är det klart att målet uppnås redan 2018 och i stället för 80 så gäller det 100 procent av de aktuella fastigheterna.

Målet om att uppvärmningen av kommunala fastigheter ska gå över till biogas ingår i Vellinge kommuns energi- och klimatprogram. Målet var att komma upp i 80 procent till år 2020.

Nu finns ett nytt avtal på plats och det innebär att målet uppnås redan nu i år. Avtalet, som tecknats med Eon, innebär att hela 100 procent av kommunens och det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäders fastigheter som tidigare värmts upp med naturgas nu ska gå över till biogas.

Det handlar om stora volymer. Kommunens fastigheter omfattar totalt cirka 170 000 kvadratmeter och hos Vellingebostäder rör det 90 000 kvadratmeter fastighetsbestånd.

- Detta innebär att vi sänker hela kommunens klimatbelastning, och det är så klart jättepositivt att vi redan nu uppnår målet för 2020, och dessutom går över det. En annan viktig aspekt är att vi vill vara en förebild och föregå med gott exempel inför både kommuninvånare och omvärlden. Vår förhoppning är att privatpersoner, företagare och alla andra som har möjlighet följer vårt exempel och går över till biogas i stället för naturgas, säger Aida Zubic Prag, energi- och klimatstrateg på Vellinge kommun.