Arbetet med förbifart Kämpinge by avbryts

Vellinge kommun har sedan många år arbetat tillsammans med Trafikverket för att få till en väg som ska avlasta Kämpinge by. Det första avtalet tecknades 2011. Nu avbryts projektet förbifart Kämpinge by eftersom Trafikverket anser att det behövs ett omtag på arbetet.

Arbetet har rört en vägplan för omläggning av väg 519 som i dag går genom Kämpinge by. Planen har varit att få till stånd en väg som kan avlasta Kämpinge by, men nu avbryts alltså projektet.

Länsstyrelsen har under hösten 2017 tagit beslut om att den planerade förbifarten kan leda till betydande miljöpåverkan. Trafikverket ser inte heller att bristerna i den befintliga vägen är så stora att det krävs en helt ny väg, och har nu kommit fram till att det behövs ett omtag där man prövar olika lösningar.

Läs mer om bakgrunden här.

- Vi har jobbat många år för att få till en lösning och jag är givetvis besviken över att Trafikverket backar så här långt i processen med motiveringen att man vill göra ett omtag. Kommunen har avsatt pengar och står i startgroparna. Vi kan inte göra annat än att titta framåt och se till att ny utredning påbörjas snarast möjligt så att nödvändiga åtgärder kan åtgärdas så fort som möjligt. Det behövs för de boende i området, för fortsatt utveckling och för en bättre kollektivtrafik, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.