Miljöpris 2016

Vellinge kommuns miljöpris 2016 har tilldelas Lions Club Reng Höllviken.

Miljöpriset delas ut till en eller flera personer eller organisationer, som gjort förtjänstfulla insatser för naturen och/eller miljön i kommunen. Priset består av ett diplom samt 10 000 kronor.

Motivering

Lions Club Reng Höllviken arbetar ideellt med återanvändning och säljer möbler, kläder, böcker, glas och porslin, leksaker m m som samlas in via återvinningscentralen i Höllviken. Efter sortering och prismärkning sker försäljning varannan lördag i föreningens loppislokal på Skegrievägen. Under förra verksamhetsåret inbringade försäljningen över 900 000 kr som delades ut till behövande lokalt, nationellt och internationellt.

Pengarna har bl. a använts lokalt och nationellt till olika ungdomsaktiviteter, forskning m m samt internationellt till vattenreningsprojekt i Tanzania och som stöd vid katastrofer.

Föreningen har en given plats i det hållbara samhället och i en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin bygger i motsats till slit och släng på att återanvända, laga och putsa upp. Det som tidigare betraktades som skräp blir en tillgång som kan användas igen. Kännetecknandet för det hållbara samhället är även ett socialt ansvarstagande.