Miljöpris 2013

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att utdela Vellinge kommuns miljöpris 2013 till Britt-Elise Björnhov som under många år varit aktiv i Falsterbonäsets naturvårdsförening.

Miljö- och byggnadsnämndens motivering:

Britt-Elise Björnhov har under många år varit aktiv i Falsterbonäsets naturvårdsförening. Hon har bland annat samordnat och lett arbetet med natur- och kulturslingan i Falsterbo stadspark, arbetat med den årliga ekologiska marknaden samt varit drivande i miljöarbetet i skolorna. Dessutom har Britt-Elise som skicklig naturfotograf beskrivit och dokumenterat kommunens natur- och kulturmiljöer.