Miljöpris 2009

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att utdela Vellinge kommuns miljöpris 2009 till Karin Persson, Falsterbo Fågelstation.

Miljö- och byggnadsnämndens motivering:

Under de snart 30 år som Karin Persson har varit verksam vid Falsterbo Fågelstation, särskilt med ringmärkning och guidning, har i det närmaste 100 000 besökare tagit del av hennes kunskaper. Framför allt har lärare och elever från många skånska skolor fått uppleva Karins entusiasm och kunnande om fåglar, ekologi och miljöfrågor. Säkert en närmast oförglömlig upplevelse och inspiration för flertalet. Karins insatser som förmedlare av miljökunskap är av största värde för miljöarbetet i Vellinge kommun.