Badvattenprover 2018

Årets provtagning av kommunens badvatten börjar den 28 maj och genomförs varannan vecka fram tills den 20 augusti. Här kan du se resultaten av provtagningarna.

Prover tas vid Kämpinge Strandbad, Falsterbo Strandbad, Skanörs Havsbad, Ljungskogens Strandbad, Höllviken/Kanalen, och Handikappbadet. Från och med i år kommer prover också tas vid Stens brygga, norr om Skanörs hamn.

Mer information om badvattnet Vellinge och i andra kommuner kan du få på Havs- och vattemyndighetens och Folkhälsomyndighetens webbplats Badplatsen.

Vecka

Kämpinge

Falsterbo

Skanör

Ljungskogen

Höllviken

Handikapp-badet

Stens brygga

22

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

24

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

26

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten

28

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

30

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

32

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten

34

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
UtmÃÆ'Ã'¤rkt badvatten
UtmÃÆ'Ã'¤rkt badvatten
Utmärkt badvatten

Ett prov bedöms mikrobiologiskt som

Utmärkt badvatten

Utmärkt badvatten

Inga tecken på förorening. Vattnet är lämpligt för bad.

Bra badvatten

Bra badvatten

Tecken på förorening. Bedömningen skall inte tolkas som att man behöver vara återhållsam med bad. Klassningen är i första hand en signal att vattenkvaliteten ska hållas under uppsikt.

Dåligt badvatten

Dåligt badvatten

Vattnet är förorenat! Bad bör tills vidare undvikas!

Förutom bakterieförekomst undersöks ett antal andra parametrar såsom siktdjup och förekomst av alger, olja eller annat främmande material.