Badvattenprover 2017

Årets provtagning av kommunens badvatten börjar den 29 maj och genomförs varannan vecka fram tills den 21 augusti. Här kan du se resultaten av provtagningarna.

Prover tas vid Kämpinge Strandbad, Falsterbo Strandbad, Skanörs Havsbad, Ljunghusen/Storvägen, Höllviken/Kanalen och Handikappbadet.

Mer information om badvattnet Vellinge och i andra kommuner kan du få på Havs- och vattemyndighetens och Folkhälsomyndighetens webbplats Badplatsen.

Vecka

Kämpinge

Ljunghusen

Falsterbo

Skanör

Höllviken

Handikappbadet

22

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

24

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

26

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten

28

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten

30

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Dåligt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten
omprov 26/7 --- --- Utmärkt badvatten --- --- ---
omprov 28/7 --- --- Utmärkt badvatten --- --- ---

32

Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten
Utmärkt badvatten

34

Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten Utmärkt badvatten

Ett prov bedöms mikrobiologiskt som

Utmärkt badvatten

Utmärkt badvatten

Inga tecken på förorening. Vattnet är lämpligt för bad.

Bra badvatten

Bra badvatten

Tecken på förorening. Bedömningen skall inte tolkas som att man behöver vara återhållsam med bad. Klassningen är i första hand en signal att vattenkvaliteten ska hållas under uppsikt.

Dåligt badvatten

Dåligt badvatten

Vattnet är förorenat! Bad bör tills vidare undvikas!

Förutom bakterieförekomst undersöks ett antal andra parametrar såsom siktdjup och förekomst av alger, olja eller annat främmande material.