Bygglov, tillstånd och lantmäteri

På dessa sidor finns det mesta samlat som rör ditt byggande och boende.

När man ska bygga är det mycket att tänka på, inte minst kontakterna man måste ha med kommunen.

Information om när du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan och mycket annat som är bra att veta finns att läsa i Boverkets informationsbroschyr (PDF-dokument, 960 kB).

Hur man får bygga och hur mycket man får bygga regleras i detaljplaner. En länk till gällande detaljplaner finns här.

Oavsett om du får lov, eller kanske ett avslag, så är det förenat med en kostnad.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.

Kontakta handläggarna på miljö- och byggnadsavdelningen