Bygglov, tillstånd och lantmäteri

På dessa sidor finns det mesta samlat som rör ditt byggande och boende.

När man ska bygga är det mycket att tänka på, inte minst kontakterna man måste ha med kommunen.

Information om när du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan och mycket annat som är bra att veta finns att läsa i Boverkets informationsbroschyr (PDF-dokument, 960 kB).

Hur man får bygga och hur mycket man får bygga regleras i detaljplaner. En länk till gällande detaljplaner finns här.

Oavsett om du får lov, eller kanske ett avslag, så är det förenat med en kostnad.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Bygglovhandläggare

Besök till bygglovhandläggare bokas via e-tjanst på kommunens hemsida eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00. Vilka bokningsbara tider som finns visas i e-tjänsten och du får träffa den handläggare som har hand om besöken den dagen. Drop in möjlighet för enklare frågor i ärenden som inte är pågående finns tisdag kväll mellan klockan 16-18. Kom förberedd och kom i tid!

Telefontid till bygglovhandläggare är helgfria tisdagar och torsdagar 10-12. Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

Byggnadsinspektörer

Möte med byggnadsinspektörer för tekniskt samråd bokas via e-tjänst på kommunens hemsida.
Arbetsplatsbesök eller slutsamråd bokas via e-tjanst på kommunens hemsida eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00. Vilka bokningsbara tider som finns visas i e-tjänsten. Drop in möjlighet för enklare frågor finns tisdag kväll mellan klockan 16-18. Kom förberedd och kom i tid!

Telefontid till inspektörer för frågor som ej rör tidsbokningar är helgfria tisdagar och torsdagar 10-12. Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga inspektör svarar.

Arkiv och handlingar

För besök och telefon till ritningsarkiv är det öppet alla helgfria vardagar mellan 10-12 samt på tisdagar även 16-18.

Beställningar från ritningsarkivet görs främst på mejl: bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se

Detaljplaner finns på www.vellinge.se/kartor

Kontaktuppgifter

Telefon: 040-42 50 00. Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge