Hoppa till innehåll

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar samlas in av Svenska förpackningsinsamlingen AB (FTI). Alla förpackningar sorteras i fyrfackskärlen och kan också lämnas på återvinningsstationerna i kommunen.

Du hittar information om kommunens återvinningsstationer på sidan nedan.

Återvinningsstationer - vellinge.se

Tidningar

Returpapper som tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger och liknande ska samlas in och återvinnas. Kom ihåg att kuvert ska läggas i restavfallet eftersom de innehåller lim.

Källsortering av förpackningar

Förpackningar av plast, papper och metall sorteras i fyrfackskärlen och kan också lämnas på återvinningsstationerna.

Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du efter det viktmässigt dominerande materialet.

Plastförpackningar

Flaskor, bunkar, dunkar och små hinkar, bärkassar, refillpaket, plastfolie och plastfilm är alla exempel som ska sorteras i plastförpackningar. Plastartiklar som möbler och leksaker, är inte förpackningar och lämnas som grov- eller restavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Pappersförpackningar

Mjölk-, grädd-, juice- och pastapaket, äggkartonger, toarullar är alla exempel som ska sorteras i pappersförpackningar.

Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar, aluminiumfolie- och formar. Böj in vassa lock på konservburken och låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar, som inte går ner i behållaren på fyrfackskärlet lämnas till återvinningsstationen eller återvinningscentral.

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och annat, som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas läggs i olika behållare i fyrfackskärlen. Tag av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.

Porslin, keramik och glas som inte är förpackningar lämnas som hushållsavfall eller grovsopor.

Stora och skrymmande förpackningar

Förpackningar som inte går ner i behållare i fyrfackskärlet lämnas till återvinningsstationen eller Sysavs återvinningscentral.

Producenternas ansvar

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 10:50