Hoppa till innehåll

Farligt avfall

Här hittar du information om vad som räknas som farligt avfall och var du kan lämna in det. Till farligt avfall räknas rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färg- och lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör samt lågenergi-, glödlampor och elektronikavfall.

Batterier

Batterier läggs i batteriholken, som är en röd liten metallbehållare som finns på våra återvinningsstationer. Batterier kan också läggas i Samlaren, som finns i flera av kommunens livsmedelsbutiker.

Elektronikavfall

Till elekronikavfall räknas allt som har en sladd eller ett batteri. Elektronikavfall får inte kastas i sopkärlet utan ska samlas in och tas omhand på ett miljövänligt sätt.

Mindre elektronikavfall som sladdar och småelektronik, kan du också lämna i Samlaren som finns i flera av kommunens livsmedelsaffärer.

Större elektronikavfall som exempelvis spis, disk- eller tvättmaskin, tv-apparat eller kyl och frys hämtas som grovavfall, men kan även lämnas vid Lilla Hammars återvinningscentral.

Samlaren

Samlaren.jpg

Samlingsskåpet Samlaren finns på följande platser i kommunen:

  • Ica Toppen i Höllviken
  • Willys i Vellinge
  • Ica Supermarket i Skanör
Läkemedel

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin). Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel så underlätter du deras fortsatta hantering.

Kemiskt avfall

Kemiskt avfall från hushåll lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler exempelvis på Lilla Hammars återvinningscentral. Det kan vara: syror, lut, fotokemikalier eller bekämpningsmedel.

Box för farligt avfall

I boxen med rött lock lägger du småbatterier i ett fack och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i det andra facket.

I den här boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en Returpunkt.

När boxen behöver tömmas, häng ut den på tunna 2 inför tömningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

Det tillkommer en kostnad per år för box enligt avfallstaxan för farligt avfall till fyrfackskärlen. För att beställa en box för farligt avfall kan man kontakta Vellinge Direkt, 040-42 50 00.

Avfallstaxa för Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 591 kB)

Lustgastuber

Lustgastuber lämnas in på Sysavs återvinningscentraler, exempelvis Lilla Hammar. Max fem tuber per dag. Vid större mängder kontakta Sysavs kundservice, 040-635 18 00.

OBS: Heliumtuber tas inte emot av Sysav. I det fallet handlar det om ett producentansvar. Kontakta försäljningsstället.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 10:48