Inomhusmiljö

Fukt och mögel, dålig ventilation och buller är exempel på hälsorisker i en bostad. Många av de problem med boendemiljön som kan uppstå kan lösas ganska enkelt genom att tala med fastighetsägaren. Hjälper det inte kan du vända dig till miljöenheten.

Självservice

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Det finns till exempel betydligt högre halter av många kemiska ämnen inomhus än utomhus.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 18 procent av den vuxna befolkningen själva att de har ett eller flera symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet. Det kan röra sig om slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk. Men även mycket allvarliga hälsoeffekter som cancer till följd av radon.

Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur inomhusmiljön påverkar hälsan. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, fukt, ventilation och luftens innehåll av olika ämnen. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel kön, ålder, känslighet och livsstil.

Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas. Därför behövs bra rutiner för egenkontroll av flerbostadshus.

Har du problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljöenheten.

Läs mer om buller

Publicerad:
3 juli, 2018
Senast uppdaterad:
25 april, 2019