Till Vellinge kommuns startsida

Bokning "Skugga en Sundselev"!

Vill du uppleva en dag på Sundsgymnasiet? Då har du möjligeten att skugga en av våra elever. Gör din anmälan här.

Välj önskat program/inriktning att skugga på

Ekonomiprogrammet

Ekonomi/juridik

Estetiska programmet

Estetiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Musik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Media

Musik

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet (Arkitektur/informations- och medieteknik)

Idrottsutbildningar

Idrottsgymnasiet/drottsprofil

Idrottsgymnasiet Golf/Ridsport