Till Vellinge kommuns startsida

Elever på Södervångskolan

Musikklassen framträder

Södervångskolan

Välkommen till Södervångskolans sidor på Vellinge.se. Vi är en skola med en familjär stämning och goda relationer mellan personal och elever. Skolan har cirka 550 elever från förskoleklass till skolår 9. Här finns också en musikklass som tar emot elever från hela kommunen. Södervångskolan ligger i Vellinge tätort.

Södervång omfattar Södervångskolan med grundskola för skolår 1-9 samt förskoleklass för 6-åringar, fritidshem och Södervångs förskola.

Musikklass

Södervångskolan har en musikklass som består av elever från skolår 4-9. Dessa elever har en timplan med extra mycket musik. Elever från hela kommunen kan söka till denna klass. Här kan du läsa mer om musikklassen.


Grundskola

Skolår F-9 är indelade i tre arbetslag: F-3, 4-6 samt 7-9. Indelningen är i linje med den nya läroplanen (Lgr11) då avstämningar av elevernas kunskap görs i årskurserna 3, 6 och 9. I varje arbetslag jobbar lärare och specialpedagoger, i arbetslagen som arbetar med de lägre årskurserna ingår även fritidspedagoger.

Skolans ledningsgrupp träffas varannan vecka och diskuterar och planerar sådant som rör skolans utveckling och tar beslut på strategisk nivå.