Nyckelhålsparken

Vellinge kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av hotell i Nyckelhålsparken i centrala Höllviken.

nyckelhålsparken

Beläget alldeles vid Höllvikens centrum och med Öresund som granne har fastigheten ett unikt och attraktivt läge för hotell– och restaurangverksamhet. Nyckelhålsparken är Höllvikens mest centrala stadspark och har därför genom tiderna varit en naturlig mötesplats.

Tävlingsbidragen bedöms på en femgradig skala utifrån kriterierna genomförandeförmåga, koncept, hållbarhet samt gestaltning.

Adressering och märkning

Förslagen ska vara kommunen tillhanda senast den 3 mars 2017. Kuvertet ska märkas "Förslag markanvisning Nyckelhålet" och skickas till:

Linda Ericsson
Tillväxtavdelningen
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Eventuella frågor ställs via e-post till: Linda Ericsson