Körfält stängs av i cirkulationsplats St. Hammar S, Höllviken mellan 4 oktober - 20 november

Med anledning av anläggandet av fontänen i stora rondellen i Höllviken så kommer ett körfält att stängas av med start onsdag förmiddag, vilket kan begränsa framkomligheten. På torsdag morgon kommer schaktarbete att påbörjas i rondellen.

Körfältet kommer enligt planerna att öppnas igen den 20 november.

Läs mer om fontänen