Information till utförare

På denna sida kan du som entreprenör och utförare av vård och omsorg i Vellinge kommun hitta information kring olika styrdokument, riktlinjer och rutiner som reglerar Vellinge kommuns vård och omsorg.

Klicka på länk nedan eller till vänster för att komma till önskat område.

Rutiner för hälso- och sjukvård

Rutiner för socialtjänst

Rutiner för trygghetslarm och övergripande administrativa rutiner