Ensamkommande barn

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. Gemensamt för dem är att de alla befinner sig i en utsatt situation men för övrigt varierar deras levnadsöden och deras bakgrunder ser olika ut. Under 2013 sökte 3 852 ensamkommande barn asyl i Sverige. Migrationsverket uppskattar att cirka 4 100 ensamkommande barn kommer söka asyl i Sverige under 2014.

Vilka är ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

I Vellinge

Sedan 2010 har Vellinge tagit emot ensamkommande barn. En del av barnen är placerade i familjehem och en del bor på Mellanskolans HVB-hem i Hököpinge. HVB är en förkortning för "hem för vård eller boende".

Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov av stöd och hjälp och ordna ett boende. Vår målsättning är att den enskilde ska känna trygghet och utveckla sina personliga resurser och få stöd att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska genom delaktighet bli självständig, självförsörjande och väl integrerad i det svenska samhället.

Flommens HVB-hem i Falsterbo

I november 2013 stod vårt boende för ensamkommande barn färdigt i Falsterbo. På boendet finns det möjlighet att ta emot nio pojkar från 16 år. Boendet drivs idag av Aleris Omsorg AB men Torbjörn Wiik som föreståndare.

Kontaktuppgifter till Flommens HVB

Telefon: 040-46 99 12
Adress: Flommens HVB
Siegburgska vägen 4
239 40 Falsterbo

Vad kan du göra?

Är du intresserad av att bli god man?

Som god man för ensamkommande barn företräder du barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Som god man hjälper du till att se till att barnet får en bra första tid i Sverige och bevakar frågor som rör barnets angelägenheter; personliga, ekonomiska och rättsliga.

För mer information kontakta överförmyndare Mona Mellert.
T: 040-42 53 98
E-post: mona.e.mellert@vellinge.se

Är du intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När det ensamkommande barnet fått uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden utifrån barnets individuella behov samt är barnets företrädare och förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver man inte alltid själv utföra den praktiska omvårdnaden exempelvis då barnet inte behöver bor hos den särskilt förordnade vårdnadshavaren, men man har ändå det övergripande ansvaret att se till att barnet får vad det behöver.

Ansvaret ska utövas med respekt för barnet och med hänsyn till barnets eventuella önskemål, utifrån barnets ålder och mognad.Vill du veta mer om vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare kan du nå våra familjerättssekreterare via Vellinge Direkt på telefonnummer 040- 42 50 00.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/kontaktperson eller familjehem?

Gå till sidorna för kontaktperson/kontaktfamilj eller familjehem på Vellinge.se för att läsa mer.

Kontakta oss:

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Carolin Mårtensson på Omsorgsavdelningen.

Telefonnummer 040-42 52 16.

E-post: carolin.martensson@vellinge.se

Du kan även höra av dig per post:

Vellinge Kommun
Carolin Mårtensson
Omsorgsavdelningen, IFO
235 81 Vellinge