Ensamkommande barn

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. Gemensamt för dem är att de alla befinner sig i en utsatt situation men för övrigt varierar deras levnadsöden och deras bakgrunder ser olika ut. De senaste två åren har det kommit cirka 2 400 ensamkommande barn till Sverige.

Vilka är ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

I Vellinge

Sedan 2010 har Vellinge tagit emot ensamkommande barn. En del av barnen är placerade i familjehem och en del bor på Mellanskolans HVB-hem i Hököpinge. ( HVB = hem för vård eller boende)
Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov av stöd och hjälp och ordna ett boende. Vår målsättning är att den enskilde ska känna trygghet och utveckla sina personliga resurser och få stöd att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska genom delaktighet bli självständig, självförsörjande och väl integrerad i det svenska samhället.

Vad kan du göra?

Är du intresserad av att bli god man?

Som god man för ensamkommande barn företräder du barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Som god man hjälper du till att se till att barnet får en bra första tid i Sverige och bevakar frågor som rör barnets angelägenheter; personliga, ekonomiska och rättsliga.

För mer information kontakta överförmyndare Mona Mellert.
T: 040-42 53 98
E-post: mona.e.mellert@vellinge.se

Kontakta oss:

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Jennie Vallin på Omsorgsavdelningen.

Telefonnummer 040-42 52 16.

E-post: jennie.v.vallin@vellinge.se

Du kan även höra av dig per post:

Vellinge Kommun
Jennie Vallin
Omsorgsavdelningen
235 81 Vellinge