Vellinge kommuns befolkning fortsätter att växa

Vellinge kommun fortsätter att växa så att det knakar. Under 2016 flyttade sammanlagt 1 890 personer in i kommunen och 1 480 flyttade ut. Om man räknar in nyfödda och invandrare landar befolkningsökningen på 590 personer eller 1,7%

- Det är andra året i rad som befolkningsökningen kraftigt överstiger det 1-procents mål som är satt för att vi ska ha en balanserad befolkningsökningstakt. Tidigare år har vi legat under vårt mål på 1 procent och visst är det glädjande att vi ser en vändning men samtidigt måste vi nu se till att vi även i fortsättningen håller hög kvalitet i den kommunala servicen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under perioden 1985-2017 har Vellinge kommun haft ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att fler har flyttat till kommunen än ifrån, med undantag för 1997 som medförde en mindre befolkningsminskning.

- Det är många barnfamiljer som väljer att flytta till Vellinge och vi måste möta behovet av fler platser inom förskola och skola. Vi kan klara den här ökningstakten under några år men på sikt ser jag att genomsnittet bör ligga på vårt mål, 1 procent, säger Carina Wutzler.