Planerat beläggningsarbete på väg 100 mellan Kungstorp och E6an

Arbetet kommer hålla på den 24, 29-31 maj mellan klockan 19.00-05.00. Första natten, den 24, kommer påfartsrampen mot E6an att stängas. Trafiken kommer då ledas om mot Ljunghusen.