Ändring av detaljplan för Ljunghusen 16:68 med flera, Ljunghusens stationshus

Synpunkter senast 20 oktober.

SAMRÅD

Syftet med ändringen av detaljplanen är att förtydliga kommunens intention att Ljunghusens stationshus även fortsatt ska inrymma verksamhet i form av kultur och handel, ej bostad.

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 22 september till 20 oktober.

Här kan du hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 20 oktober 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Johan Mattisson, tfn 040-42 50 00.

Evenemang

I dag, söndag 22 oktober

I morgon, måndag 23 oktober