Planer på remiss just nu

Just nu har vi sex detaljplaner ute på remiss.

Detaljplaner ute på remiss

Samråd om detaljplan för Södra Håslöv 2:12 och 19:12 med flera, vid Fuglievägen.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Samråd om detaljplan för Kämpinge 11:103 och Kämpinge 11:6, vid Rosenvägen.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Samråd om detaljplan för Höllviken 15:29 och 15:181, vid Kämpevägen.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Samråd om detaljplan för Höllviken 17:3, vid Ljungdalavägen.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Samråd om detaljplan för Höllviken 18:115, vid Brorslundsvägen.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Samråd om detaljplan för Höllviken 9:167 och 9:168, vid Ljungvägen och Trulsibrunnvägen.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Andra aktuella planer och projekt

Detaljplan för ny bebyggelse vid Falsterbokanalen.
Programsamråd har ägt rum.
Här kan du läsa mer om planprogrammet.

Andra aktuella planer och projekt som är under framtagande hittar du under "Aktuella planer och projekt". Använd kartan för Aktuella planer och projekt.

Gällande detaljplaner

Vill du titta på detaljplaner som gäller idag använder du kartan över gällande detaljplaner. Karta över gällande detaljplaner.

Om du har frågor kring detaljplaner, kontakta oss på Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering. Telefon: 040-42 50 00 eller e-post: plan@vellinge.se .