Översiktsplan 2010 - med utblick mot 2050

Vellinge kommuns Översiktsplan 2010 är antagen av kommunfullmäktige 23 januari 2013 och har vunnit laga kraft den 27 juni 2013.

Här följer hela Översiktsplanen (sammanfattning, samtliga delar i plandokumentet, översiktsplanekartan samt bilagor).

Sammanfattning:

Plandokument:

Översiktsplanekartan:

Bilagor:

Kontakta oss

Frågor besvaras av översiktsplanearkitekt Karin Gullberg, tefefon 040-42 51 39 eller via e-post till plan@vellinge.se.