Mätning, kartor och GIS

Hos Tillväxtavdelningen kan du beställa husutstakning, kontrollmätning och nybyggnadskarta.

För beställning och exempel på nybyggnadskarta, se länken till höger. Avdelningen har även hand om gatunamn och adressättning.

Bild på mätningsingenjör Jerker Lundström

  • MBK: står för Mätning, Beräkning och Kartframställning. Detta är en vanlig förkortning för denna verksamhet.
  • GIS: står för Geografiska Informationssystem. Detta kan kort förklaras som en digital karta kopplad till någon form av register.

I dessa frågor kontaktar du kart- och GIS-samordnare Peter Åberg eller mätningsingenjör Jerker Lundström.