Matavfall

Att sortera ut sitt matavfall innebär en stor insats för miljön – för varje påse matavfall som återvinns kan man köra 2,5 km. Dessutom så får man biogödsel till jordbruket. Man beräknar att vi slänger ungefär 100 kg matavfall per person och år i Sverige.

Matavfallsinsamling

Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska samla in matavfall både från verksamheter och hushåll. Vellinge kommun bidrar till detta genom att samla in matavfall i separat tunna. Genom att källsortera avfall såsom förpackningar, matavfall och grovavfall, bidrar du till att spara miljön. Det som annars skulle ha blivit avfall återvinns istället och blir nya produkter.

Först och främst, se till att använda den mat du köper, så att mängden matavfall blir så liten så möjligt. Läs om att minska matsvinnet här.

Av matavfallet görs biogas som används till fordonsbränsle. Matavfallet innehåller också mycket näringsämnen som kan återföras till jordbruket med biogödseln – en av slutprodukterna som uppstår vid behandlingen av matavfall. Läs mer om matavfallsprocessen på Sysavs webbplats. (PDF-dokument, )

Utrustning för sortering av matavfall för hushåll

Läs våra tips om matavfall under sommaren

Läs våra tips om matavfall under vintern

Alla hushåll har två tunnor för hushållsavfall som hämtas samtidigt. En särskild tunna för matavfall, samt en tunna för restavfallet. Matavfallet läggs i papperspåsar. En särskild hållare för påsen finns som ha i ditt kök, förslagsvis monterad under vasken. Hållaren är designad så att påsen ska hållas luftig eftersom matavfallet är fuktigt.

Matavfall kan till exempel vara matrester, skal från ägg, frukt, rot- och grönsaker, te- och kaffepåsar och rester från kött, fisk, frukt och grönt.

Om du behöver fler påsar eller hållare

För dig som bor i enbostadshus: När det är dags att beställa fler påsar klämmer du en påse under kanten på locket till tunnan på tömningsdagen. Kläm fast påsen så att den syns tydligt utåt, så att de som hämtar ditt avfall kan ge dig nya påsar. Chauffören har inte alltid påsar till alla som beställer nya, då kan det ta några dagar innan du får dina nya påsar. Din klämda påse innebär att du har beställt nya påsar.

För dig som bor i flerbostadshus: En hållare med nya påsar ska normalt finnas i soprummet. Om du behöver fler påsar till din lägenhet, tala med din hyresvärd.

Behöver du fler påshållare, den som kan monteras under vasken? Kontakta Serkon på telefon 040-42 53 23 eller via e-post.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus

Fastighetsägare och hyresvärdar kan beställa utrustning kostnadsfritt till lägenheter och gemensamma utrymmen hos Serkon, telefon 040-42 53 23 eller via e-post.

När man beräknar behovet av kärl är en tumregel 80 liter restavfall och 10 liter matavfall per familj och vecka.

Matavfall från verksamheter

Utsortering av matavfall är obligatoriskt för alla, även verksamheter. För sortering av matavfall finns olika typer av utrustning och du bestämmer själv vilken som passar din verksamhet bäst.

För att inte tunnorna ska bli för tunga att hantera används bara 140 literskärl. Du får anpassa antalet tunnor efter verksamhetens behov.

Den utrustning som finns att välja på består av vagnar och korgar i vilka du sätter en påse. Påsarna, som finns i förpackningar om 80 stycken 9-literspåsar eller 20 stycken 45-literspåsar. Du beställer dem kostnadsfritt på 040-42 57 00.

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ringer du 040-42 53 23 eller via e-post.. Du hittar mer information på sidan om hämtning.

Byte av kärl

När man sorterar ut matavfall har det visat sig att många hushåll blir bättre på att sortera ut även annat avfall för återvinning. Effekten blir då att du får mindre restavfall i det vanliga sopkärlet. Restavfall är det som blir över när du har källsorterat allt som kan återvinnas.

Du kan exempelvis byta till hämtning 35 gånger om året om du tidigare har haft hämtning varje vecka, eller så kan du byta ner dig en kärlstorlek för restavfallet och därmed få en lägre kostnad. Kontakta Serkon, telefon 040-42 53 23 eller e-post..

Dela de två kärlen med en granne

Du kan dela kärl för rest- och matavfall med en granne. Ni delar då på båda tunnorna, och får på så sätt tillgång till ett halvt kärl var för varje avfallssort. Placeringen av tunnorna bestämmer ni. Ni kan ha en tunna var, eller ha båda tunnorna hos en av er. Blankett för att ansöka om delade avfallskärl med en granne finns i högerkolumnen på denna sida.

Avfallstaxan avser hushållsavfall, d.v.s. både matavfallet och restavfallet tillsammans.

Några frågor och svar om matavfall och kärl

Fråga: Blir inte papperspåsen svag när den blir blöt?

Svar: Papperspåsarna är specialtillverkade av våtstarkt papper (som släpper igenom vattenånga men inte vatten). De tål väta och blir egentligen starkare när de är fuktiga. Om du har mycket blöta sopor, lägg gärna lite hushålls- eller tidningspapper i botten av påsen. Ställ påsen i hållaren. Om påsen ställs i en vanlig hink kan vattenånga inte cirkulera och till slut försvagas påsen.

Fråga: Det ser ut som om bilen tömmer båda tunnona i samma fack, blandas soporna i alla fall?

Svar: Sopbilen har två olika behållare i samma bil. En lucka gör att soporna dirigeras till rätt behållare. Luckan syns bara om man ser ner i hålet uppifrån, den styrs med en liten knapp inne i bilen. Be gärna chauffören visa dig nästa gång dina sopor hämtas

Fråga: Vilken dag kommer de tömma matavfallet?

Svar: De två tunnorna för mat- och restavfall hämtas samtidigt med den nya sopbilen som har två olika fack för rest- respektive matavfall. Har du tunna för trädgårdsavfall så hämtas den samma dag av en annan bil.

Fråga: Jag vill kompostera mitt matavfall i stället, och behöver därför inte någon sådan tunna, hur gör jag?

Svar: Kompost av matavfall ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Blanketten som du ska använda heter "Avfallshantering - ansökan om längre hämtningsintervall eller undantag" ligger på sidan med blanketter, nere till höger.

Bild på matavfallstunna med ventilationshål

För dig som har en verksamhet - vad gäller?

För sortering av matavfall för verksamheter (alltså inte enskilda hushåll) finns olika typer av utrustning och du bestämmer själv vilken som passar din verksamhet bäst.

För att inte tunnorna ska bli för tunga att hantera används bara kärl på 140 liter. Du får anpassa antalet tunnor efter verksamhetens behov.

Den utrustning som du behöver i din verksamhets kök om du till exempel bedriver restaurang består av vagnar och korgar i vilka du sätter en påse. Påsarna, som finns i förpackningar om 80 stycken nioliterspåsar och 20 stycken 45-literspåsar, beställer du kostnadsfritt på 040-42 57 00.

Uppgifter om avgifter finns i hushållsavfallstaxan, som du finner till höger på sidan om avgifter.