Källsortering och återvinning

Genom att återvinna det vi kan minskar vi påverkan på vår miljö. Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller andra produkter.

Hårdplast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor. Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya för packningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat.

Vill du veta mer om hur du ska sortera dina sopor och vad som händer med dem kan du titta på sopor.nu

Producentansvar

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar. Förpackningar utgör en stor volym av hushållssoporna.

Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag, som samarbetar under namnet Förpacknings- & Tidningsinsamlingen i ett självfinansierande och fristående system. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats kan du läsa mer om hur du sorterar och på vilket sätt de återvunna förpackningarna kommer till nytta igen.

Returpapper

Även returpapper som tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger och liknande ska samlas in och återvinnas.

Lämningsställen

Returpapper ska i första hand lämnas i de gröna kärl som är utplacerade i tättbebyggda områden. Annars i behållare vid återvinningsstationerna. Kom ihåg att kuvert ska läggas i restavfallet eftersom de innehåller mycket lim! Där kommer de till nytta genom energiutvinning.

Källsortering av förpackningar

Förpackningar av plast, papper och metall lämnas på återvinningsstationerna. Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Både mjuk och hård plast källsorteras som plastförpackningar.

Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du efter det viktmässigt dominerande materialet.

Hårda och mjuka plastförpackningar

För flaskor, burkar, dunkar och små hinkar gäller att du tar av korkar och lock, sorterar efter materialslag och lägger dem lösa i behållarna. Exempel på mjuk plast är bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och plastfilm. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till Sysavs återvinningscentral. Plastartiklar som möbler och leksaker, som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Pappersförpackningar

Hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor skall plattas till och vikas ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar. Kuvert läggs i hushållsavfallet.

Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar, aluminiumfolie- och formar. Böj in vassa lock på konservburken och låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar, som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentral.

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och annat, som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall. Elektronikavfall, se www.el-retur.se. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas läggs i olika behållare på återvinningsstationerna. Skölj ur behållaren, tag av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag. Returflaskor, 33 cl och 50 cl, lämnas mot pant i butiker.

Porslin, keramik och glas som inte är förpackningar lämnas som hushållsavfall eller grovsopor. Glödlampor och lysrör lämnas till miljöstation eller återvinningscentralen.

Stora och skrymmande förpackningar

Förpackningar som inte går ner i behållare på återvinningsstationen lämnas till Sysavs återvinningscentral.

Batterier och elavfall

Batterier och elavfall räknas till farligt avfall

Annat sätt att återanvända

Kläder och prylar samlas in av olika organisationer, ofta för välgörande ändamål. Behållare finns vid några återvinningsstationer, vid en del livsmedelsaffärer och på Lilla Hammar. Du kan också kontakta någon av de frivilliga organisationerna som till exempel Lions Club, Myrorna eller Röda Korset.

Fast installerad utrustning i fastighet, exempelvis värmepanna, värmepump eller sanitetsgods räknas inte som el- eller grovavfall. Detta får du själv transportera till Lilla Hammar.

Har du frågor?

Har du frågor du inte får svar på här är du välkommen att kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11 eller besök deras hemsida www.ftiab.se.

Felanmälan avfallshämtning

Om du inte fått hämtat ditt hushålls- eller trädgårdsavfall på utsatt datum, kan du felanmäla dagen efter. Du kan göra en felanmälan direkt via e-post eller via telefon till Vellinge Direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge Direkt 040-42 57 00