Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Här kommer vi lägga allt som finns kopplat till en anslagstavla enligt den nya kommunallagen 2017:725.

Du hittar tidigare kallelser och protokoll under Kallelser och protokoll.

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider. Du kan också ta del av fullmäktiges kungörelser och protokoll samt kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.